Başlarken

Bu kurs hapi v17 ile uyumludur

hapi kurulumu

projem adında yeni bir dizin oluştur ve sonra:

 • cd myproject komutunu çalıştırarak proje dizinine gir.
 • npm init komutunu çalıştırarak yönergeleri izle, bu komut senin için package.json dosyası oluşturur.
 • npm install --save hapi@17.x.x komutunu çalıştır. Bu komut hapiyi kurar ve package.json dosyasına gereksinim olarak kaydeder.

Hepsi bu kadar! Artık hapi kullanarak bir sunucu oluşturmak için ihtiyacın olan herşeye sahipsin.

Bir sunucu olusturmak

En basit sunucu şöyle bir şeydir:

'use strict';

const Hapi = require('hapi');

const server = Hapi.server({
  port: 3000,
  host: 'localhost'
});

const init = async () => {

  await server.start();
  console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`);
};

process.on('unhandledRejection', (err) => {

  console.log(err);
  process.exit(1);
});

init();

Önce, hapiyi talep ediyoruz. Sonra dinlenecek konak (host) ve bağlantı noktası (port number) bilgilerini içeren bir yapılandırma nesnesi kullanarak yeni bir hapi sunucu nesnesi oluşturuyoruz. Daha sonra sunucuyu başlatarak çalıştığını günlüklüyoruz.

Bir sunucu oluştururken, konak adı, IP adresi ve hatta bir Unix soket dosyası ya da bağlanılacak Windows adlı veri yolu (Windows named pipe) bile sağlayabiliriz. Daha fazla detay için bkz: API Referansı.

Güzergah eklemek

Artık sunucumuz olduğuna göre, bir iki güzergah eklemeliyiz ki gerçekten bir şeyler yapsın. Bakalım nasıl olacak:

'use strict';

const Hapi = require('hapi');

const server = Hapi.server({
  port: 3000,
  host: 'localhost'
});

server.route({
  method: 'GET',
  path: '/',
  handler: (request, h) => {

    return 'Hello, world!';
  }
});

server.route({
  method: 'GET',
  path: '/{name}',
  handler: (request, h) => {

    return 'Hello, ' + encodeURIComponent(request.params.name) + '!';
  }
});

const init = async () => {

  await server.start();
  console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`);
};

process.on('unhandledRejection', (err) => {

  console.log(err);
  process.exit(1);
});

init();

Yukarıdakilerin tamamını server.js olarak kaydet ve node server.js komutunu çalıştırarak sunucuyu çalıştır. Artık tarayıcından http://localhost:3000 adresini ziyaret ettiğinde Hello, world! ve http://localhost:3000/stimpy adresini ziyaret ettiğinde Hello, stimpy! yazdığını göreceksin.

name değiştirgesini URI encode (URI kodladığımıza) ettiğimize dikkat et, bu işlem içerik yerleştirme saldırılarının (content injection attack) önüne geçer. Unutma, kullanıcı tarafından sağlanan verileri çıktılarını kodlamadan önce yorumlamak asla iyi bir fikir değildir!

method değiştirgesi herhangi bir geçerli HTTP yöntemi, HTTP yöntem dizisi ya da herhangi bir yönetmi kabul etmek üzere yıldız işareti olabilir. path değiştirgesi değiştirgeleri ile birlikte yolu tanımlar. Seçmeli değiştirgeler, numaralanmış değiştirgeler ve hatta özel semboller (wildcard) bile içerebilir. Daha fazla detay için, bkz: Yol Atama (routing) Eğitimi.

Duragan sayfalar ve içerikler yaratmak

Hello world uygulamamızla basit bir hapi uygulaması başlatabildiğimizi kanıtladık. Şimdi, inert denen bir eklenti kullarak durağan bir sayfa sunacağız. Başlamadan önce, CTRL + C tuşlarına basarak sunucuyu durdur.

inerti kurmak için komut satırında npm install --save inert komutunu çalıştır. Bu, inerti indirerek hangi paketlerin kurulu olduğunu dokümante eden package.json dosyana ekleyecek.

server.js dosyasını açarak init işlevini şu şekilde güncelle:

const init = async () => {

  await server.register(require('inert'));

  server.route({
    method: 'GET',
    path: '/hello',
    handler: (request, h) => {

      return h.file('./public/hello.html');
    }
  });

  await server.start();
  console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`);
};

Yukarıdaki server.register() komutu inert eklentisini hapi uygulamana ekler.

server.route() komutu /hello yolunu kaydeder ve sunucuna /hello yolundan gelen GET isteklerini kabul ederek hello.html dosyası ile cevap vermesini söyler. Yol Atama işlemini inert eklentisini kaydettikten sonra yaptık. Bir eklenti kullanarak çalışan bir kodu eklentiyi kaydettikten sonra çalıştırmak genellikle bilgece bir harekettir. Böylece kod çalıştığında eklentinin yüklü olduğu kesinleşmiş olur.

node server.js komutunu çalıştırarak sunucu çalıştır ve tarayıcından http://localhost:3000/hello adresine git. Olamaz! hello.html dosyasını oluşturmadığımız için hata alıyoruz. Bu hatadan kurtulmak için hello.html dosyasını oluşturman gerekecek.

Ana dizininde içerisinde hello.html olan public diye bir dizin oluştur ve içine şu HTMLi göm:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Hapi.js is awesome!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello World.</h1>
 </body>
</html>

Bu basit bir HTML5 dokümanı.

Şimdi tarayıcını yenile. Hello world yazan bir başlık görmelisin.

Inert istek yapıldığında diskinde ne varsa onu sunar. Bu canlı yenileme olayına sebep olan da bu. /hello yolunu zevkine göre düzenle.

Durağan içeriklerin nasıl sunulduğu Durağan İçerik Sunmak adresinde detaylandırılıyor. Bu teknik genelde resim, biçem sayfaları (stylesheet) ve durağan sayfaları sunmak için kullanırılır.


Eklentileri Kullanmak

Herhangi bir web uygulaması oluştururken genelde erişim günlükleri istenir. Hadi uygulamamıza basit bir günlükleme özelliği eklemek için hapi pino eklentisini yükleyelim.

Modülü kurarak başla:

npm install hapi-pino

Sonra server.js dosyasını güncelle:

'use strict';

const Hapi = require('hapi');

const server = Hapi.server({
  port: 3000,
  host: 'localhost'
});

server.route({
  method: 'GET',
  path: '/',
  handler: (request, h) => {

    return 'Hello, world!';
  }
});

server.route({
  method: 'GET',
  path: '/{name}',
  handler: (request, h) => {

    // request.log(['a', 'name'], "Request name");
    // or
    request.logger.info('In handler %s', request.path);

    return `Hello, ${encodeURIComponent(request.params.name)}!`;
  }
});

const init = async () => {

  await server.register({
    plugin: require('hapi-pino'),
    options: {
      prettyPrint: false,
      logEvents: ['response', 'onPostStart']
    }
  });

  await server.start();
  console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`);
};

process.on('unhandledRejection', (err) => {

  console.log(err);
  process.exit(1);
});

init();

Artık sunucu başladığında şöyle bir şey göreceksin:

[2017-12-03T17:15:45.114Z] INFO (10412 on box): server started
  created: 1512321345014
  started: 1512321345092
  host: "localhost"
  port: 3000
  protocol: "http"
  id: "box:10412:jar12y2e"
  uri: "http://localhost:3000"
  address: "127.0.0.1"

Ve eğer http://localhost:3000/ adresini ziyaret edersek, istek ile ilgili günlüklerin terminale yazıldığını görebiliriz.

Günlükleyicinin davranışları kayıt fonksiyonuna gönderilen options altında düzenlenir.

Güzel! Bu yalnızca eklentilerin neler yapabildiğini gösteren kısa bir örnekti. Daha fazla bilgi için plugins tutorial adresine göz at.

Geriye kalan her sey

Buradaki örneklerde hapi'nin başlıca birkaç kabiliyeti dokümante edilmiş olsada, onun daha bir çok yeteneği var. Bunlara ulaşmak için sağındaki listeyi kullanabilirsin. Geriye kalan her şey API reference altında dökümante ediliyor. Her zaman olduğu gibi, github'ı soru sormak için kullanabilir ya da bizi slack üzerinde ziyaret edebilirsin.